दिनांक १२/०८/२०१७ व १३/०८/२०१७ रोजीचे लेखी परीक्षेचे ई-प्रवेश पत्र प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.


खेळाडू आरक्षण मागितलेल्या उमेदवारांकरिता महत्वाची सूचना


लेखी परीक्षेचा अभ्यासक्रम प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.


परीक्षा शुल्क नोंदीची स्थिती तपासण्या करीता या बटनावर क्लिक करुन लॉग इन करावे व परीक्षा शुल्क नोंदीची स्थिती तपासून घ्यावी


बँक शाखाची यादी (BANK BRANCHES)
You are Visitor No.